Акт зваротнага прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных матэрыялаў, перададзеных на часовае захоўванне

<<<< >>>>


Утвержден

постановлением Минкультуры

от 01.11.2007 N 44


 __________________________________________________________________
              (назва музея)

                     ЗАЦВЯРДЖАЮ
                     Кiраўнiк музея ____________
                     "__" ___________ 20__ г.
                       Пячатка музея

               АКТ N ____
   зваротнага прыёму музейных прадметаў, навукова-дапаможных
      матэрыялаў, перададзеных на часовае захоўванне
           "__" _____________ 20__ г.

   Дадзены акт склалi:
прадстаўнiк музея __________________________________________________
            (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
з аднаго боку, i прадстаўнiк арганiзацыi: __________________________
                      (прозвiшча, iмя, iмя
____________________________________________________________________
     па бацьку, пасада, назва арганiзацыi, адрас)
якi дзейнiчае на падставе даверанасцi N ____ ад ___________ 20__ г.,
з другога боку, у тым, што першы прыняў, а другi вярнуў наступныя
музейныя прадметы i матэрыялы:

----T---------------T---------T----------------T-----------T-------¬
¦ N ¦Прадметнае iмя ¦Колькасць¦Iдэнтыфiкацыйныя¦Захаванасць¦Заўвагi¦
¦п/п¦  i назва,  ¦ частак ¦   нумары   ¦  пры  ¦    ¦
¦  ¦  аўтар,   ¦     ¦        ¦ вяртаннi ¦    ¦
¦  ¦  кароткае  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦апiсанне, час ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦  i месца   ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦ стварэння,  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦ матэрыял,  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦тэхнiка, памер ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
+---+---------------+---------+----------------+-----------+-------+
¦  ¦        ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
L---+---------------+---------+----------------+-----------+--------

Усяго па акце перададзена ______________________ музейных прадметаў.
              (лiчбамi i пропiссю)
Акт  складзены ў ___ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго
падпiсалi.
Бакi, якiя падпiсалi дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю
перададзеных прадметаў i адсутнасцю якiх-небудзь прэтэнзiй з боку
ўладальнiка пералiчаных прадметаў.

Прыняў ___________ ______________ Вярнуў __________ ________________
    (подпiс)             (подпiс)

Прысутнiчалi:
галоўны захавальнiк _______________ ________________________________
            (подпiс)   (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)

загадчык сектара ўлiку ____________ ________________________________
            (подпiс)  (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)
< Домашняя страница >

<<<< >>>>

   
 

Разное

Статистика

Рейтинг@Mail.ru

 

Анонс

....

...

. .
© 2009-2017. Все права защищены