Акт звароту ўладальнiку прадметаў музейнага значэння з фонду часовага захоўвання

<<<< >>>>


Утвержден

постановлением Минкультуры

от 01.11.2007 N 44 __________________________________________________________________
              (назва музея)

                     ЗАЦВЯРДЖАЮ
                     Кiраўнiк музея ____________
                     "__" ___________ 20__ г.
                       Пячатка музея

               АКТ N ____
   звароту ўладальнiку прадметаў музейнага значэння з фонду
            часовага захоўвання
           "__" _____________ 20__ г.

   Дадзены акт склалi:
прадстаўнiк музея __________________________________________________
            (пасада, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
з аднаго боку, i ўладальнiк ________________________________________
              (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, статус,
____________________________________________________________________
     даныя дакументаў, якiя могуць засведчыць асобу, адрас)
з другога боку, у тым, што першы вярнуў, а другi прыняў наступныя
прадметы музейнага значэння.
Падстава: __________________________________________________________
       (нумар, дата пратакола фондава-закупачнай камiсii)

----T----------------T---------T---------------T-----------T-------¬
¦ N ¦Прадметнае iмя i¦Колькасць¦Iдэнтыфiкацыйны¦Захаванасць¦Заўвагi¦
¦п/п¦ назва, аўтар, ¦ частак ¦нумар па кнiзе ¦      ¦    ¦
¦  ¦  кароткае  ¦     ¦ ўлiку фонду ¦      ¦    ¦
¦  ¦апiсанне, час i ¦     ¦  часовага  ¦      ¦    ¦
¦  ¦месца стварэння,¦     ¦ захоўвання  ¦      ¦    ¦
¦  ¦  матэрыял,  ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
¦  ¦ тэхнiка, памер ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
+---+----------------+---------+---------------+-----------+-------+
¦  ¦        ¦     ¦        ¦      ¦    ¦
L---+----------------+---------+---------------+-----------+--------

Усяго па акце перададзена ______________________ прадметаў музейнага
              (лiчбай i пропiссю)
значэння.
Акт складзены ў __ экзэмплярах i ўручаны асобам, якiя яго падпiсалi.
Бакi, якiя падпiсалi дадзены акт, задаволены належнай захаванасцю
перададзеных прадметаў i адсутнасцю якiх-небудзь прэтэнзiй з боку
ўладальнiка пералiчаных прадметаў.

Вярнуў ___________ ______________ Прыняў __________ ________________
    (подпiс)             (подпiс)

Прысутнiчалi:
галоўны захавальнiк ___________ ____________________________________
           (подпiс)   (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)

загадчык сектара ўлiку ________ ____________________________________
            (подпiс)  (разборлiва прозвiшча, iнiцыялы)
< Домашняя страница >

<<<< >>>>

   
 

Разное

Статистика

Рейтинг@Mail.ru

 

Анонс

....

...

. .
© 2009-2017. Все права защищены