Акт зверкi наяўнасцi музейных прадметаў з улiковай дакументацыяй

<<<< >>>>


Утвержден

постановлением Минкультуры

от 01.11.2007 N 44


 __________________________________________________________________
              (назва музея)

                     ЗАЦВЯРДЖАЮ
                     Кiраўнiк музея ____________
                     "__" ___________ 20__ г.
                     Пячатка музея

              АКТ N _______
  зверкi наяўнасцi музейных прадметаў з улiковай дакументацыяй
           "__" _____________ 20__ г.

   Наступны акт складзены ў тым, што згодна з загадам кiраўнiка
музея ад "__" _____________________ 20__ г. N ________ камiсiя ў
складзе ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
правяла праверку наяўнасцi музейных прадметаў музейнай калекцыi
(фонду), ___________________________________________________________
         (назва музейнай калекцыi (фонду)
____________________________________________________________________
якая (якi) знаходзiцца на матэрыяльна адказным захоўваннi ў ________
____________________________________________________________________
   (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку адказнага захавальнiка)
з улiковымi дакументамi: ___________________________________________
               (пералiк улiковай дакументацыi)
____________________________________________________________________
   У вынiку зверкi выяўлена наступнае: па дадзеных улiку на
матэрыяльна адказным захаваннi ў ___________________________________
                  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку
____________________________________________________________________
              адказнага захавальнiка)
на _____________ знаходзiцца _______________________________________
   (дата)             (лiчбай i пропiссю)
музейных прадметаў.
Фактычна ў музейнай калекцыi (фондзе) ______________________________
                       (назва музейнай
____________________________________________________________________
             калекцыi (фонду)
у __________________________________________________________________
    (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку адказнага захавальнiка)
знаходзiцца ____________________________________ музейных прадметаў,
          (лiчбай i пропiссю)
што ________________________________________________ дадзеным улiку.
       адпавядае (або не адпавядае)
   У вынiку зверкi вызначана наступнае:
   ______ разыходжанне(яў) з запiсам ва ўлiковых дакументах;
   ______ прадметы(ў) не выяўлена;
   ______ прадметы(ў) спiсана ва ўстаноўленым парадку, але не
выключана з улiковай дакументацыi музея;
   _______ прадметы(ў) запiсаны двойчы пад рознымi нумарамi ў
кнiзе паступленяў музейных прадметаў асноўнага фонду. Складаецца
спiс музейных прадметаў, двойчы запiсаных у кнiгу паступленняў
асноўнага фонду, згодна з дадаткам 1 да акта зверкi наяўнасцi
музейных прадметаў з улiковай дакументацыяй (далей - акт);
   ______ прадметы(ў) запiсана двойчы пад рознымi нумарамi ў
iнвентарныя кнiгi. Складаецца спiс музейных прадметаў, якiя двойчы
запiсаны ў iнвентарную кнiгу, згодна з дадаткам 2 да акта;
   _______  прадметы(ў)  падлягаюць пераводу ў абменны фонд.
Складаецца спiс музейных прадметаў, якiя падлягаюць пераводу ў
абменны фонд, згодна з дадаткам 3 да акта;
   ______   прадметы(ў)   падлягаюць   пераводу  ў  фонд
навукова-дапаможных матэрыялаў.
   Складаецца спiс музейных прадметаў, якiя падлягаюць пераводу ў
фонд навукова-дапаможных матэрыялаў, згодна з дадаткам 4 да акта;
   ______  прадметы(ў) падлягаюць выключэнню. Складаецца спiс
музейных прадметаў, якiя падлягаюць выключэнню з асноўнага фонду
музея, згодна з дадаткам 5 да акта.

   Такiм чынам, па стане на _________ фактычная наяўнасць музейных
                (дата)
прадметаў у музейнай калекцыi (фондзе) _____________________________
                     (назва калекцыi (фонду)
якiя знаходзяцца на матэрыяльна адказным захоўваннi ў захавальнiка
____________________________________________________________________
    (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку адказнага захавальнiка)
складае _______________________ музейных прадметаў.

Подпiсы членаў камiсii: ________________________________
            ________________________________

Дадатак 1

да акта зверкi

наяўнасцi музейных

прадметаў з улiковай

дакументацыяй


  Спiс музейных прадметаў, двойчы запiсаных у кнiгу паступленняў
         музейных прадметаў асноўнага фонду

------T--------------------T-------------------T-------------------¬
¦N п/п¦  Першасны запiс  ¦  Другасны запiс ¦Нумар, якi застаўся¦
+-----+--------------------+-------------------+-------------------+
¦ 1 ¦     2     ¦     3     ¦     4     ¦
+-----+--------------------+-------------------+-------------------+
¦   ¦          ¦          ¦          ¦
L-----+--------------------+-------------------+--------------------

Загадчык сектара ўлiку (галоўны захавальнiк) _______________________

Дадатак 2

да акта зверкi

наяўнасцi музейных

прадметаў з улiковай

дакументацыяй


      Спiс музейных прадметаў, якiя двойчы запiсаны
            ў iнвентарную кнiгу

------T--------------------T-------------------T-------------------¬
¦N п/п¦  Першасны запiс  ¦ Паўторны запiс  ¦Нумар, якi застаўся¦
+-----+--------------------+-------------------+-------------------+
¦ 1 ¦     2     ¦    3     ¦     4     ¦
+-----+--------------------+-------------------+-------------------+
¦   ¦          ¦          ¦          ¦
L-----+--------------------+-------------------+--------------------

Загадчык сектара ўлiку (галоўны захавальнiк) _______________________

Дадатак 3

да акта зверкi

наяўнасцi музейных

прадметаў з улiковай

дакументацыяй


       Спiс музейных прадметаў, якiя падлягаюць
           пераводу ў абменны фонд

   Напрыклад:

-------------T-----------------------------------------------------¬
¦КП 12878/1-4¦Лiхтар дэкаратыўны. Аўтар Маркаў У.Ф. Расiя, 1980 г. ¦
¦      ¦23,5 x 17 x 9,5                   ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦      ¦                           ¦
L------------+------------------------------------------------------

Загадчык сектара ўлiку (галоўны захавальнiк) _______________________

Дадатак 4

да акта зверкi

наяўнасцi музейных

прадметаў з улiковай

дакументацыяй


     Спiс музейных прадметаў, якiя падлягаюць пераводу
        ў фонд навукова-дапаможных матэрыялаў

   Напрыклад:

----------------------T--------------------------------------------¬
¦Iдэнтыфiкацыйны нумар¦Лiхтар дэкаратыўны. Аўтар Маркаў У.Ф. Расiя,¦
¦           ¦1980 г. 23,5 x 17 x 9,5           ¦
+---------------------+--------------------------------------------+
¦           ¦                      ¦
L---------------------+---------------------------------------------

Загадчык сектара ўлiку (галоўны захавальнiк) _______________________

Дадатак 5

да акта зверкi

наяўнасцi музейных

прадметаў з улiковай

дакументацыяй


       Спiс музейных прадметаў, якiя падлягаюць
         выключэнню з асноўнага фонду музея

   Напрыклад:

-------T-----------------------------------------------------------¬
¦КП 609¦Гарушкiн Б.П. Вiтраж "Народная творчасць", 1981 г. Жалеза ¦
¦   ¦i г.д.                           ¦
L------+------------------------------------------------------------

Загадчык сектара ўлiку (галоўны захавальнiк) _______________________
< Домашняя страница >

<<<< >>>>

   
 

Разное

Статистика

Рейтинг@Mail.ru

 

Анонс

....

...

. .
© 2009-2017. Все права защищены