Акт зверкi наяўнасцi музейных прадметаў з каштоўных металаў i каштоўных камянёў з улiковай дакументацыяй

<<<< >>>>


Утвержден

постановлением Минкультуры

от 25.11.2008 N 40


   ______________________________________________________________
                (назва музея)

                        ЗАЦВЯРДЖАЮ
                        Кiраўнiк музея ____________
                        "__" ___________ 20__ г.
                        М.П.

               АКТ N ________
     ЗВЕРКI НАЯЎНАСЦI МУЗЕЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ З КАШТОЎНЫХ МЕТАЛАЎ
        I КАШТОЎНЫХ КАМЯНЁЎ З УЛIКОВАЙ ДАКУМЕНТАЦЫЯЙ
             "__" _________ 20__ г.

   Наступны акт складзены ў тым, што згодна з загадам кiраўнiка музея ад
"__" ______________ 20__ г. N ________ камiсiя ў складзе___________________
___________________________________________________________________________
правяла  праверку  наяўнасцi  музейных  прадметаў з каштоўных металаў i
каштоўных  камянёў, якiя знаходзяцца на матэрыяльна адказным захоўваннi ў
___________________________________________________________________________
     (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку адказнага захавальнiка)
з улiковымi дакументамi: __________________________________________________
                  (пералiк улiковай дакументацыi)
___________________________________________________________________________
   У вынiку зверкi выяўлена наступнае: па дадзеных улiку на матэрыяльна
адказным захаваннi ў ______________________________________________________
           (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку адказнага захавальнiка)
на _____________ знаходзiцца ______________________________________________
   (дата)               (лiчбай i пропiссю)
музейных  прадметаў  з  каштоўных  металаў i каштоўных камянёў, у якiх
утрымлiваецца агульнай вагой золата, срэбра i iншае _______________________
   Фактычна ў музеi ў ___________________________________________________
           (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку адказнага захавальнiка)
знаходзiцца _______________________________________________________________
музейных  прадметаў  з каштоўных  металаў i каштоўных камянёў, у якiх
утрымлiваецца агульнай вагой золата, срэбра, iншае ________________________
                          (лiчбай i пропiссю)
што _________________________________________ дадзеным улiку.
     (адпавядае (або не адпавядае)
   У вынiку зверкi вызначана наступнае:
   ______ разыходжанне(яў) з запiсам ва ўлiковых дакументах;
   ______ музейных прадмета(ў) не выяўлена;
   ______ музейных прадмета(ў) спiсана ва ўстаноўленым парадку, але не
выключана з улiковай дакументацыi музея;
   _______ музейных прадмета(ў) запiсана двойчы пад рознымi нумарамi ў
кнiзе паступленяў музейных прадметаў асноўнага фонду.
   Спiс  музейных прадметаў, двойчы запiсаных у кнiгу паступленняў
асноўнага фонду, дадаецца;
   ______ музейных прадмета(ў) запiсана двойчы пад рознымi нумарамi ў
iнвентарныя кнiгi.
   Спiс музейных прадметаў, якiя двойчы запiсаны ў iнвентарную кнiгу,
дадаецца;
   ______прадмета(ў) падлягаюць выключэнню. Спiс музейных прадметаў, якiя
падлягаюць выключэнню з асноўнага фонду музея, дадаецца.
   Такiм чынам, па стану на _____________ фактычная наяўнасць музейных
                  (дата)
прадметаў
з каштоўных металаў i каштоўных камянёў, якiя знаходзяцца на матэрыяльна
адказным захоўваннi ў захавальнiка ________________________________________
           (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку адказнага захавальнiка)
складае ____________________________ музейных прадметаў. У iх утрымлiваецца
агульнай вагой золата, срэбра, iншае ______________________________________

Подпiсы членаў камiсii: _______________________
            _______________________
< Домашняя страница >

<<<< >>>>

   
 

Разное

Статистика

Рейтинг@Mail.ru

 

Анонс

....

...

. .
© 2009-2017. Все права защищены